Ikikaiku-säätiö

Ikikaiku-elämänperintösäätiön tarkoitus on mahdollistaa maalle omistautuminen maata omistamatta, kestävästi ja ilman maayhteyden menettämisen vaaraa.

Säätiö tarkoituksena on myös tutkia kestävän elämäntavan parhaita käytäntöjä ja opettaa niitä kaikille kiinnostuneille sekä esimerkiksi muille järjestöille ja koululaisille muun muassa työpajoissa, luennoilla ja pysyvillä näyttelyillä. Säätiön toiminta on avointa kaikille kestävästä elämäntavasta kiinnostuneille. Tarkoituksena on tarjota väylä kestävän elämän rakentamiseen. Säätiön omistautujien valtuuskunta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa kestävän elämäntavan asiantuntijaorganisaationa. Ikikaiku-säätiö vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävää ihmiseloa osana luontoa.