Kilta

Omistautujien valtuuskuntaan eli kiltaan kuuluvat kaikki säätiön kanssa omistautumissopimuksen tehneet täysivaltaiset henkilöt. Lisäksi kilta voi kutsua jäsenikseen muita säätiön tarkoitukselle omistautuneita kestävän elämäntavan asiantuntijoita. Omistautujien kilta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa kestävän elämäntavan asiantuntijaorganisaationa.

Killan jäsenet: