Ikikaiku-pienkeräys

voimassa 24.8. 2020 saakka

FI04 5091 0320 1857 12 /Tärkkilän Tuki ry
(pienkeräysnumero: RA/2020/598)

Pienkeräyksellä kerätään varoja ensisijaisesti Ikikaiku elämänperintösäätiön perustamis-­ ja toimintakuluihin.

Ikikaiku­elämänperintösäätiön tarkoitus on tutkia kestävän elämäntavan parhaita käytäntöjä ja opettaa niitä kaikille kiinnostuneille sekä esimerkiksi järjestöille ja koululaisille muun muassa työpajoissa, luennoilla ja pysyvillä näyttelyillä. Säätiön toiminta on avointa kaikille kestävästä elämäntavasta kiinnostuneille. Tarkoituksena on tarjota väylä kestävän elämän rakentamiseen. Säätiön omistautujien valtuuskunta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa kestävän elämäntavan siantuntijaorganisaationa. Ikikaiku-­säätiö vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävää ihmiseloa osana luontoa. Lisäksi säätiön tarkoitus on mahdollistaa maalle omistautuminen maata omistamatta, kestävästi ja ilman maayhteyden
menettämisen vaaraa: ­ edistäen ja tutkien ekologisesti, taloudellisesti, yhteisöllisesti ja kulttuurisesti kestäviä elämäntapoja, ­vahvistaen maaseudun elinvoimaisuutta tiloja asuttamalla ja pienviljelyä elvyttäen, ­ vaalien paikalliskulttuureja ja perinteisiä rakentamisen ja maisemanhoidon menetelmiä,­ tukien kestäviä kaupunki­ ja taajama­yhteisöjä, ­ tukien kestävää käsityöläisyyttä, ­ tukien kestävää liikkumista, asumista ja teknologiaa ­ sekä edistäen permakulttuuria ja permakulttuuristen oppimiskeskusten syntyä ja toimintaa.

Mikäli keräyskulut ylittävät säätiön toimintakulut, varoja voidaan toissijaisesti käyttää säätiön perustamispääomaksi lahjoitetun kiinteistön rakennusten korjauskuluihin.