Tukijaksi

Säätiön toimintaan tarvitaan paitsi kiinteistöjä ja niiden hoitoon omistautuvia myös rahaa: viranomaismaksuihin, markkinointiin, koulutusten järjestämiseen, tarjolle tulevien kiinteistöjen soveltuvuuden tutkimiseen… 

Tue kokonaisvaltaisen kestävyyden tutkimista ja opettamista!

FI52 5091 0320 1948 39

Jämsän Seudun Osuuspankki
Rahankeräysluvan numero: RA/2022/646

Ikikaiku-säätiö tarjoaa väylän kestävän elämän rakentamiseen. Omistautujien valtuuskunta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa kestävän elämäntavan asiantuntijaorganisaationa. Säätiö vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävää ihmiseloa osana luontoa.

Keräysvarat käytetään kestävän elämäntavan parhaiden käytäntöjen
tutkimiseen ja niiden opettamiseen kaikille kiinnostuneille.

Varat käytetään:

– kaikille avoimien permakulttuuristen oppimiskeskusten rakentamiseen ja ylläpitämiseen säätiön kiinteistöissä
– säätiön toiminnan ylläpitämiseen, mm. hallinnon maksuihin, palkkakustannuksiin, verkkopalvelujen hankintaan, julkaisujen, selvitysten ja tiedotteiden tuotanto-, painatus- ja postituskuluihin, pankkikuluihin,
kiinteistöveroihin ja vakuutusmaksuihin.