Toimintaperiaatteet

Nämä periaatteet koskevat Ikikaiku-elämänperintösäätiön hallituksen ja sitä tukevan, aktiivisen lähipiirin toimintaa. Ikikaiku-säätiön omistautujayhteisöillä on itsemääräämisoikeus, jonka nojalla ne voivat itse muotoilla keskinäiset periaatteensa ja sopimuksensa. Säätiö edellyttää omistautujayhteisöiltä kokonaisvaltaisen kestävyyden huomioimista kaikessa toiminnassa. Myös yhteisön periaatteiden ja sopimusten tulee olla perusteltavissa kokonaisvaltaisen kestävyyden näkökulmasta.

Kokonaisvaltaisella kestävyydellä tarkoitamme

  • elonkirjon monimuotoisuutta eli ekologista kestävyyttä
  • elollisten yhteyden ja verkostojen kuten ihmisten välisen kanssakäymisen kestävyyttä eli sosiaalista kestävyyttä
  • yhteisen tarinan etsimisen ja vaalimisen kestävyyttä eli kulttuurista kestävyyttä
  • elon eli toimeentulon ja talouden kestävyyttä eli ekonomista kestävyyttä.

CLIPS-opas

Taitavan osallistumisen ja turvallisen toimintaympäristön periaatteet

Sosiaalisen kestävyyden toimintaohjelma

Sosiokraattinen päätöksenteko järjestelmämme

Termistö