Sosiokraattinen päätöksenteko järjestelmämme

Sosiokratia on periaatepohjainen kaavakieli, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietoisempia, tehokkaampia ja onnellisempia yhteistyökuvioita.

Periaatteet:

1) Suostumus – Päätökset tehdään vain jos perusteltuja vastalauseita ei ilmene heiltä, joita päätetty asia koskee.
* Kun käsitellään monimutkaisia asioita, ryhmän viisaus on usein yksilön kykyjä suurempi.
* Jatkuva vastalauseiden etsintä edesauttaa kollektiivisen viisauden esiintuomista.
– Salli tiedonkeruu päätöstä parantamiseksi.
– Auttaa identifioimaan väärinymmärrykset ajoissa.
– Edistää päätöksenteossa vastuullisuutta ja sitoumusta.
– Ei edellytä yksimielisyyttä.

2) Läpinäkyvyys – Kaikki tieto on vapaasti kaikkien organisaation jäsenten saatavilla. Luottamuksellisuus edellyttää suostumusta.
* Kaikki olennainen tieto pidetään päivitettynä.
* Historiallinen tieto on saatavilla referenssiksi.

3) Tasavertaisuus – Jokaisella, jota päätös koskettaa on mahdollisuus estää suostumus perustellulla vastaväitteellä.
* Asema, arvo, työtehtävä tai rooli ei takaa erityisasemaa päätöksenteossa.

4) Vastuullisuus – Sopimuksista kiinnipitäminen ja niihin sitoutuminen.
* Vaatimus tai halukkuus tehdä se mitä on luvattu ja vastata siitä, jos emme.
* Tärkeä periaate ryhmille, organisaatioille sekä yksilöille.
*Siirtyminen vastuun jakamisen kulttuurista kohti oman vastuun ottamista.

5) Jatkuva kehittäminen – ”Evolution is more effetive than revolution (most of the times)”
* Koskettaa kaikkea (Strategioita, asetettuja suuntaviivoja, tuotteita, taitoja, prosesseja ja työkaluja.)
* Vastaa muutoksesta rakentaa ja muuttaa sitä mikä on jo olemassa.
* Pienet askeleet aiheuttaa vähemmän vastustusta, pienentää riskejä ja mahdollistaa vakaan empiirisen oppimisen.

6) Tehokkuus – Uhraa aikaasi vaan sille mikä tuo sinut lähemmäs asettamiasi tavoitteitasi.
* Vältä tuhlausta.
* Poista esteitä.
* Tarpeeksi hyvä nyt, turvallinen yritettäväksi.

7) Empiirisyys – Tieto organisaatiossa ollaan voitu saavuttaa vain kokemuksen kautta, joka on syvästi riippuvainen kontekstista.
* Perustellaan tieteellisin menetelmin
* Monimutkainen mukautuva järjestelmä, jossa kaikki tieto on alustavaa.
* Kannustaa muutokseen: Jatkuva uudelleen visiointi ja tiedon muokkaaminen.
* Todellisuus vs. Oletukset
* Opetteleva/oppiva organisaatio