Omistautujien kilta

Omistautujien valtuuskuntaan eli kiltaan kuuluvat kaikki säätiön kanssa omistautumissopimuksen tehneet täysivaltaiset henkilöt. Lisäksi kilta voi kutsua jäsenikseen muita säätiön tarkoitukselle omistautuneita kestävän elämäntavan asiantuntijoita. Omistautujien kilta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa kestävän elämäntavan asiantuntijaorganisaationa.

 • Dorff, Maria
 • Frangén, Joona
 • Helle, Pauliina
 • Keihäs, Milka
 • Kilpi, Selma
 • Mattila, Jussi
 • Naukkarinen, Osma
 • Pekkonen, Katariina
 • Pellikka, Pekka
 • Peltonen, Taina

 • Selvenius, Eila
 • Tiihonen, Suvi
 • Tuormaa, Markus
 • Vaara, Kai
 • Vanhapiha, Miika

Omistautujat:

Maria Dorff

Kutsujäsen

Omavaraopiston perustaja ja vähäresurssisen elämäntavan edistäjä. Elämä omavaraistaloudessa miehensä Lasse Nordlundin ja lasten kanssa on tuonut kokemuspohjaisen lähestymistavan ylikuluttamisesta luopumiseen. Koulutuspohjana on kasvatustieteen maisteri sekä ammattina käsityöläinen. Opiston kehittämisen ohella puutarhaviljely, villivihannesten, marjojen ja sienten keräily ja säilöntä sekä tekstiilikäsityöt ovat pääasialliset kiinnostuksen kohteet.

omavaraopisto@gmail.com


Joona Frangén, Puolanka

Kutsujäsen

Kokemusta omavaraisuudesta Pohjois-Suomessa ja kotitarveviljelystä kasvuvyöhykkeellä VI- (VII). Sopeutunut elämään ilman autoa sähköttömässä talossa 45km lähimmistä palveluista. Perinnekäsityötaitojen elvyttäjä materiaaleina mm. puu, tuohi ja taula. Talonpoikaistyökalujen kunnostus.

joona.frangen7@gmail.com


Pauliina Helle

Kutsujäsen

Vaunumäen minitaloyhteisön perustajajäsen, kestävän elämäntavan puolestapuhuja, taiteen maisteri, verkostokehittäjä ja fasilitoija. Erityisalana sosiaalinen kestävyys: horisontaalinen toimintakulttuuri ja hyvät yhteistyökäytännöt mm. dialogisuuden, sosiokratian ja osallistavien menetelmien pohjalta. Kestävän elämäntavan ja omavaraisuuden tutkimusmatkalla vuodesta 1999, askelmerkkeinä mm. ympäristökasvatusta, perinnekulttuurikasvatusta, luontotanssia, Ecovillage Design Education koulutus, alkuperäiskansayhteistyötä Chilessä ja Meksikossa, vuosi primitiiviolosuhteissa metsässä ja selviytymistaidoissa harjaantumista (Teaching Drum Outdoor School), omavaraistaitojen opettelemista Lasse Nordlundin opissa, nahan parkintaa ja eläinruhojen käsittelyä, viljelyä ja keräilyä, oman liikuteltavan minitalon rakentaminen ja yhteisöllinen asuminen, sekä aktiivinen järjestötyö. Toiminut mm. Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:ssä, Euroopan ekokyläverkostossa, Juurielo ry:ssä, CLIPS-yhteisövalmentajien tiimissä, CRASH ry:ssä (Coalition for research and action for social justice and human dignity), Kestävä kylä Karjalohja -aloitteessa ja Kyläosuuskunta Rukissa, sekä Muutostoimijoiden yhteistyöverkostossa.

pauliina.helle@gmail.com


Milka Keihäs, Raasepori

LuK, kotipuutarhuri, muusikko, kutsujäsen

Luonnonläheisen ja luonnonmukaisen elämänmuodon vaalija, erityisinä kiinnostuksen kohteina luonnonkasvien ravinto- ja rohdoskäyttö, kotitarveviljely, siemenviljely, maitohapposäilöntä sekä monivuotisten syötävien puutarhaekosysteemien kehittely.

milkakeihas@gmail.com


Selma Kilpi, Jämsänkoski

Omistautuja

Tärkkilän runokylän ja tulevan LAND-keskuksen perustaja, toimittaja ja runonlaulaja. Erityisalana kokonaisvaltainen kestävyys, myyttinen runonlaulu osana rituaaleja ja seremonioita, sosiaalisen kestävyyden menetelmien opastaminen, suljettujen systeemien rakentaminen, permakulttuuri, metsäpuutarhaviljely, villivihannekset, sähkötön ja sokeriton säilöntä sekä hiiliviljely ja tuhkalipeä.
Toiminut muun muassa Ympäristö ja kehtys ry:ssä, Turun kehitysmaakaupassa ja Suomen maailmakauppojen liitossa, Uusi Tuuli ry:ssä, Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:ssä ja Suomen permakulttuuriyhdistyksessä. Elonkehä-lehden avustaja.
Linkki: Havuhattu-podcast

selma@tarkkila.fi, p. 0407172997


Jussi Mattila, Raasepori

metsäpuutarhuri, muusikko, kutsujäsen

Erikoistunut syötävien puuvartisten kasvien luonnonläheiseen taimituotantoon sekä
metsäpuutarhojen ja muiden luonnomukaisten puutarhojen suunnitteluun ja luomiseen.

yussicito@gmail.com


Osma Naukkarinen

Kutsujäsen

Keskisuomalaisten järvien, metsien ja kallioiden kasvatti, jonka sieluntyötä on kestävän maailmankuvan rakentaminen ja tuosta työstä karttuneiden kokemusten ja löydösten jakaminen kanssakulkijoille. Ammatiltaan hän on eräopas, perinnehoitaja ja luontoyhteyden ohjaaja, jonka oma
maalle omistautuminen etenee Keski-Suomen ja Pohjois-Savon rajamailla. Osma on syväekologisen kulttuurilehden Elonkehän toinen päätoimittaja.


Katariina Pekkonen, Nurmes / Pohjois-Karjala

Kutsujäsen

Visuaalinen taitaja ja ammattilainen: valokuvaus, viestintä, graafinen suunnittelu. Luonnonmukaiseen elämään tähtäävien projektien tukeminen ammattitaitoa jakamalla.
Luontoyhteysohjaaja. Takaisin maalle viljelemään ja omavaraisuuttaan kehittämään muuttanut. Jatkuvan oppimisen ja kiinnostuksen kohteina lautanauhat, maanparannus, mehiläistenhoito ja villiyrttien monipuolisuus. Seesteisen (maalais)elon vaalija.

katariina.pekkonen@gmail.com


Pekka Pellikka

Kutsujäsen

Pohjois-Karjalaan tiensä löytänyt ensihoitaja. Tutkii empiirisesti mielekkään elämän rakennusaineksia sekä kokonaisvaltaisesti kestävää omavaraistuvaa elämäntapaa metsätilallaan Mujejärvellä. Pohtii maailmankuvalliseen kestävyyteen, systeemiseen resilienssiin sekä monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ylläpitää talkookulttuuria järjestämällä ja osallistumalla. Kiinnostunut luonnonmateriaaleista, käsitöistä, luonnonmukaisesta rakentamisesta, säilömisestä, sienistä ja monesta muusta asiasta.


Taina Peltonen

Kutsujäsen

Kirjoitushetkellä ei vakinaista asuinpaikkaa, suunta vuoden 2020 aikana itään ja/tai pohjoiseen. Ajatusmaailmaltaan syvänvihreä uudelleenmaalaistuja , joka opettelee pikkuhiljaa omavaraistumiseen liittyviä taitoja. Taustaa ympäristöalan (kestävä liikenne,
energia) töistä Iso-Britanniassa. Tällä hetkellä (kevät 2020) viimeistelee graduaan romahdustietoisten suomalaisten elämäntavoista ja resilienssin muodoista Tampereen yliopistolle. Opiskellut ympäristöpolitiikan lisäksi mm. venäjää, joogaa ja yrttilääkintää.

taikatriina@protonmail.com


Eila Selvenius, Iisalmi

Kutsujäsen

Killan kutsujäsen, joka asustelee “mäkituvassa” Iisalmen Iimäessä. Koulutusta ja kokemusta erilaisista tuotantoeläimistä, sekä kotitarveviljelystä.
Maalle ja säätiölle omistautumista resurssien puitteissa.

selvenius.eila616@gmail.com


Suvi Tiihonen, Kangasniemi

Omavaraisen ja kestävän elämäntavan empiirinen tutkija, yhteisöpedagogi, ympäristöneuvoja ja yrttilääkinnän harjoittaja, kutsujäsen

Tämänhetkisenä toimenkuvana permakulttuuristen ja syötävien pihasuunnitelmien tekeminen ja permakulttuurikurssien järjestäminen. Aktiivinen Suomen kestävän elämäntavan yhteisöjen yhdistyksessä sekä CLIPS-yhteisövalmentajien verkostossa. Opiskelee erilaisia fasilitaatio menetelmiä kestävyyteen tähtäävien ryhmäprojektien tueksi.

suvi.vg@gmail.com, p. 0449715279


Markus Tuormaa

Kuvataiteilija, tutkija, tietokirjailija ja vanhojen käsityötekniikoiden tuntija, kutsujäsen

Tuntee etenkin eri puulajeista ja metsästä saatavien materiaalien käyttöä. Erityisalueena muun muassa liikkumisvälineet, kuten tuohivirsut, sukset sauvoineen ja suosukset, sekä niiden luoma kokemus ympäröivästä maisemasta. Tutkii myös kuusenpihkan valutusta ja käyttöä taiteessa sekä perinteisiä eläintä esittäviä leikkikaluja. Kirjoittanut kirjat Puusta tehty (2007), Veistotöitä (2011) ja Puutyöt (2014) sekä artikkeleita muun muassa Metsälehti Makasiiniin ja Elonkehään.


Kai Vaara

Kutsujäsen, Katajamäen yhteisö, Vilppula

Lintujen viemänä otin etäisyyttä kulutuskulttuuriimme jo kouluajoista alkaen ja suuntauduin yhteisölliseen elämäntapaan jo 70- ja 80-lukujen vaihteesta. Yhteisöllisenä ongelmanratkaisufasilitaattorina ohjasin sittemmin toista sataa ns. ”tulevaisuusverstasta” ja vedin vuosina 1998-2004 ns. ”kestävän elämäntavan kiertokoulua” Skey:tä edeltäneen ns.
Suomen ekoyhteisöprojektin yhteydessä, jonka myötä syntyi myös ihmasto-lista ja sivut.
Katajamäen yhteisö on ollut asuinsijani jo 90-luvun puolivälistä ja siellä hoidan mehiläisiä, teen villivihannes-, sieni ja naattihapatteita yms. elinympäristön monimuotoisuudesta kumpuavaa.
Vuosituhannen vaihteesta olen touhunnut myös ympäristöjärjestöjen kehitysyhteistyöhön orientoituneessa Siemenpuu-säätiössä – joka tukee ”etelän” kansalaisjärjestöjen ja -liikkeitten omia hankkeita – erityisesti alkuperäiskulttuurien ja paikallisyhteisöjen ns. biokulttuuristen
oikeuksien edistämiseksi. Siihen liittyen ja myös muilla tavoin teemanani on myös ns. parannusperintöjen edistäminen.
Koulutukseltani FM, organisaatiokonsultti ja luontoyrittäjä.
kai.vaara@gmail.com


Miika Vanhapiha, Savijoki (Forssa)

Korkeaa omavaraisuusastetta tavoitteleva perinnekäsityöläinen, jonka töissä ja kädentaitoihin paneutuvissa työpajoissa painottuvat nahkojen ja taljojen parkitus, nahan ompelu, luu- ja sarvityöt, sekä tuohi. Esimetallikautiset primitiivitekniikat ja eräperinteet osana omaa luonnossa liikkumista sekä sosiaalista ympäristöä. Metsästäjä ja keräilijä.

Eriasteisia systeemisiä tilamuutoksia pohtiva varautuja ja ylisukupolviseen jatkuvuudenhallintaan pyrkivä aktivisti.

Vanhoihin uskomuksiimme ja itämerensuomalaiseen mytologiaan toimintansa nojaavan, rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan Karhun kansan perustajajäsen. Luonnonuskoisen viisausperinteemme elvyttämiseen panostava runosielu, sekä vanhakantaisen (šamanistisen) noitaperinteemme jatkaja.

Toiminut muinaistekniikoiden opettajana Mynämäen käsi- ja taideteollisuus-opistossa kymmenisen vuotta. Elonkehä-lehden avustaja.

miika.vanhapiha@iki.fi