Ikikaiku-säätiö

Ikikaiku-elämänperintösäätiön tarkoitus on tutkia kestävän elämäntavan parhaita käytäntöjä ja opettaa niitä kaikille kiinnostuneille sekä esimerkiksi muille järjestöille ja koululaisille muun muassa työpajoissa, luennoilla ja pysyvillä näyttelyillä. Säätiön toiminta on avointa kaikille kestävästä elämäntavasta kiinnostuneille. Tarkoituksena on tarjota väylä kestävän elämän rakentamiseen. Säätiön omistautujien valtuuskunta palvelee ympäröivää yhteiskuntaa kestävän elämäntavan asiantuntijaorganisaationa. Ikikaiku-säätiö vaalii luonnon monimuotoisuutta ja kestävää ihmiseloa osana luontoa.

Lisäksi säätiön  tarkoitus on mahdollistaa maalle omistautuminen maata omistamatta, kestävästi ja ilman maayhteyden menettämisen vaaraa:

  • Edistämme ja tutkimme ekologisesti, taloudellisesti, yhteisöllisesti ja kulttuurisesti kestäviä elämäntapoja.
  • Vahvistamme maaseudun elinvoimaisuutta tiloja asuttamalla ja pienviljelyä elvyttäen.
  • Vaalimme paikalliskulttuureja ja perinteisiä rakentamisen ja maisemanhoidon menetelmiä.
  • Tuemme kestäviä kaupunki- ja taajama-yhteisöjä.
  • Tuemme kestävää käsityöläisyyttä.
  • Tuemme kestävää liikkumista, asumista ja teknologiaa.
  • Edistämme permakulttuuria sekä permakulttuuristen oppimiskeskusten syntyä ja toimintaa.