CLIPS-opas

Oppivien yhteisöjen opas kestävyyteen

CLIPS-opas (Community Learning Incubator Programme for Sustainability) on ratkaisukeskeinen ohjelma aloitteleville tai uutta virtaa ja väylää etsiville yhteisöille.

Opas keskittyy neljään ensimmäiseen tasoon: yksilöön, yhteisöön, aikomukseen ja rakenteeseen. Viides taso, käytäntö, katetaan muutamilla esimerkeillä, joilla pyritään kuvaamaan tasojen välisiä yhteyksiä.

Ohjelma opastaa peruskysymysten äärelle ja tarjoaa yhteisöissä testattuja ja hyviksi havaittuja työkaluja.

Löydät CLIPS-oppaan täältä.